Mix Atlas

Stopka redakcyjna

Odpowiedzialność za treść
Treść naszych stron została opracowana z największa starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, że treść ta jest poprawna, kompletna lub aktualna. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy telemedialnej (TMG). Zgodnie z § od 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na działalność niezgodną z prawem. W pełni zachowane są zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym wiadomo o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki
Nasza strona zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za treść stron, do których prowadzą linki. Strony kryjące się za linkami zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie wstawiania linków. Nielegalne treści nie zostały stwierdzone w momencie wstawiania linków. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie
Treści i dzieła dostępne na tych stronach, opracowane przez operatorów stron, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego, niekomercyjnego. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie treści. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie treści.

Skuteczność prawna
Niniejszą stopkę redakcyjną należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło odesłanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają obowiązującemu stanowi prawnemu, nie wpływa to na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

Prawo autorskie i prawo do znaków
Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte na naszej stronie: teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Treści tych stron internetowych nie wolno kopiować, rozpowszechniać, zmieniać ani udostępniać osobom trzecim w celach komercyjnych. W szczególności niedozwolone jest powielanie, tłumaczenie oraz zapisywanie i przetwarzanie w innych mediach elektronicznych lub publikacjach. Niektóre strony internetowe zawierają obrazy, które są objęte prawami autorskimi osób trzecich.

Techniczna realizacja strony internetowej
DGTLS GmbH
Implerstr. 24
81371 München
Niemcy

Operator strony internetowej
Collomix GmbH
Daimlerstraße 9
85080 Gaimersheim
Niemcy

Reprezentowany przez
Alexandra Essinga, Zarząd

Kontakt
Telefon: +49 (0) 8458 32 98-0
E-mail: info(at)collomix.de

Wpis w rejestrze:
Sąd Rejonowy w Ingolstadt
HRB 127 Ingolstadt

NIP:
DE 128 57 97 19

Numer rejestracyjny w sprawie złomu elektrycznego:
WEEE Niemcy nr rej. EAR 44746302

Numer rejestracyjny w sprawie opakowań:
DE 24 2853 5483 037

Chronione marki:
Collomix®, ColloMatic®, Hexafix®

AGB
Tutaj można pobrać nasze Ogólne warunki handlowe.
Uzupełnienie do naszych OWH, obowiązujące od 1.1.2022